1. Du har en portfölj på 1 000 000 kr som du vill hedga under några timmar inför en viktig nyhet från USA. Vad köper du?

BULL X10 för 100 000 kr

BEAR X10 för 100 000 kr

BULL X10 för 100 000 kr och BEAR X10 för 100 000 kr

0 %

En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet