1. Du köper BULL VOLVO X4 för 100 000 kr. Aktien står i 100 kr. Hur många aktier motsvarar din exponering?

1 000

2 500

4 000

0 %

En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet