1. Vad är en turbowarrants riskpremie eller ”gap risk”?

Risken att en turbowarrant knockas

Den del av priset på en turbowarrant som kompenserar emittenten för förlustrisken vid en eventuell knockout

Samma sak som tidsvärdet för warranter

0 %

En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet